Betingelser

Mere om privatlivspolitik HER

 

PRISER SAMT SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

 

VORES PRISPOLITIK:

FØRST OG FREMMEST ønsker VI, AT alle vores priser skal være synlige for vores kunder.

Kommer vi ud på en time- og materialebasseret opgave, hvor vi af uforudsete årsager må konstatere, at vi ikke kan lave opgaven, fakturerer vi minimumssatsen, som dækker kørsel tur/retur, gennemgang af opgaven. Desuden vil vi sende en mail med en videre handlingsplan.

TIMEPRISER:

På medgået tid fakturerer vi 606,25 kr. inkl. moms per time. Vi afregner kun i hele timer. Dertil kommer et servicevogntillæg på 500 kr. inkl. moms per dag; uanset antal timer.
Vi fakturerer som minimum for 2 timer + servicevogn uanset opgaven. Materialer er ikke inkluderet i prisen og faktureres efterfølgende.

PAKERING:

Kan vi ikke komme til at parkere på en gratis parkering ved bopæl/arbejdsplads, vil parkeringsudgifter blive faktureret på den sidste faktura. Ved længerevarende projekter faktureres der aconto.

 

 

TILBUD:

Ved mindre opgaver kan du benytte vores prisberegner (Link her) – her kan du få tilbud 24 timer i døgnet, året rundt.

Ved total- og hovedentrepriser, hvor alle faggrupper er involveret, kommer vi til besigtigelse med en fagmand fra alle faggrupper. På den måde har vi en specialist til stede, som kan svare og rådgive på alle punkter.

Ikke to byggeprojekter er ens. Til hver opgave sammensætter vi det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris. Vores første tilbud er uforpligtende og ganske gratis. Skal vi lave flere udregninger på samme tilbud, eller foretage ændringer mere end 1 gang, fakturerer vi for den tid, der er brugt, hvis du ikke accepterer tilbuddet eller opgaven går til anden side.

TILBUD OG ACCEPT:

Alle tilbud SKAL skriftligt accepteres eller godkendes per mail

Når du har accepteret vores tilbud skriftligt med tilhørende tilbudsnummer, udarbejdes der en tidsplan og opstarts dato for projektet sammen med bygherre.

 

UFORSETE UDGIFTER:

Du bør afsætte 15-20 % til uforudsete udgifter.

Eksempler på uforudsete udgifter kan være skjulte skader i byggeriet, råd, svamp, skjulte elinstallationer og andre ukorrekte håndværksmæssige installationer eller monteringer. Andre uforudsete udgifter kan være problemer ved bygningen, som ikke har været synlige ved besigtigelse af ejendommen.

 

Ekstra arbejde – og dermed uforudsete udgifter – kan forekomme, hvis bygherren ændrer i tilbuddet. Den slags ændringer kan fx komme i form af valg af andre materialer end de, der blev beskrevet i tilbuddet eller hvis der tilføjes opgaver, som heller ikke var beskrevet i tilbuddet. Kun det beskrevne arbejde er inkluderet i tilbuddet, og vi har derfor ikke medtaget sådanne opgaver i tilbuddet.

 

FORSIKRING:

Do-Mo ApS har alle lovpligtige forsikringer og er medlem af Dansk Byggeri & Byg Garanti.

Ved større projekter skal bygherre selv sørge for at Entrepriseforsikring (ALL RISK), som dækker ombygningsarbejdet, etableres i eget forsikringsselskab.

 

 

ARBEJDE UNDER ÅBEN HIMMEL:

 

Do-Mo anbefaler altid stillads-overdækning, når der arbejdes under åbenhimmel. Do-Mo ApS stiller på ingen måder garanti, eller tager ansvar, for vandskader, hvis dette fravælges. Det samme gælder mht. byggestøv mm., som vil være til gene for naboer eller andre omkring byggepladsen

 

BYGGETILLADELSE:

Bygherren har ansvaret for opnåelse af eventuelle offentlige godkendelser og byggetilladelser af enhver art.

 

BYGHERRE LEVERANCER:

Ved bygherreleverance (materialer eller lign.) fraskriver Do-Mo ApS sig al form for ansvar, garanti, reklamation og rådgivning.

 

TIDSPLAN:

Vores arbejde udføres altid efter de aftaler, der er indgået imellem bygherre og entreprenør.

Bygherren må acceptere tidsforskydninger i tilfælde af:

 

  • Ændringer, der kræves af bygherren, fx ekstra arbejde
  • Bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse – sygdom · force majeure
  • Dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden
  • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold

 

 

KVALAITETS SIKRING:

 

Do-Mo ApS laver løbende kvalitetssikring på det udførte arbejde. Vores kvalitetssikring udføres bl.a. i form af billeddokumentation, således at kunden sikres et tilfredsstillende resultat.

 

BETALINGS BETINGELSER:

Vores betalingsbetingelser for mindre byggeopgaver er 8 dage netto.

Ved større projekter betales der forud for materialer ved accept af ordre. Do-Mo ApS giver ikke kredit på materialer.

Vi kan kræve bankgaranti, hvis opgaven er større end 100.000 excl. moms.

 

Ratebetaling ved større projekter.

Ved større projekter forfalder betalingen løbende i rater, der svarer til hvor langt byggeprocessen er fremme. Antallet af rater afhænger af størrelsen af den samlede byggesum.

 

Har vi fx færdiggjort 10% af projektet, vil du modtage en faktura med en ratebetaling, der svarer til 10% af det accepterede tilbud.

Vi udspecificerer ikke de løbende ratebetalinger, men kun den afsluttende faktura, som er en præcis kopi af din ordre, hvor vi har trukket dine faste ratebetalinger ud.

Når du modtager en ratebetaling, gælder vores almindelige betalingsbetingelser på 8 dage netto.

Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet, så du vil i praksis aldrig komme til at betale for mere end det allerede udførte arbejde.

 

Det er vigtigt for os, at du er tilfreds med det arbejde, vi har udført.

Derfor gennemgår vi altid det udførte arbejde sammen med dig, inden vi sender en faktura.

Skal der foretages ændringer, udfører vi altid disse inden faktureringen.

 

 

Hvornår får jeg slutfakturaen?

Inden vi kan fakturere dig for den sidste del af arbejdet, skal vi have modtaget samtlige fakturaer fra samarbejdspartnere, leverandører og producenter. Vi er med andre ord afhængige af at have modtaget samtlige fakturaer fra alle involverede parter, inden vi kan sende dig en slutfaktura.

Når vi har modtaget alle fakturaer, er vi klar til at udforme din slutfaktura.

Det foregår således, at vi konverterer dit tilbud eller din ordre til en faktura, hvor vi naturligvis har fratrukket de rater, du allerede har betalt undervejs.

 

 

 

BETALINGSBETINGELSER VED AFFALDSHÅNTERING SAMT PRISLISTE:

Do-Mo ApS har samarbejde med City Container og vi henviser derfor til deres salgs- og leveringsbetingelser på dette område https://citycontainer.dk/samhandel/

Dagsleje af container 10,- + moms

Råde over vej på offentlig vej 100,- + moms

Der afregnes for minimum 1 ton. Herefter afregnes med +/-10 kg nøjagtighed. Ved rumopdelt container betales kun den dyreste affaldsfraktion, når den samlede vægt er under 1 ton. Hvis den samlede vægt overstiger 1 ton, faktureres den nøjagtige vægt for begge typer affald.

Tillæg m.v. På kørselsrelaterede opgaver opkræves et olie-trængselstillæg som p.t. er 11,80%.

Alt affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og indrapporteret til myndighederne. Det sikrer, at alt bliver behandlet efter gældende love og bekendtgørelser. Miljøindrapportering er kr. 158,00 pr. faktura. Der udskrives normalt én faktura per byggeplads per måned. Man skal derfor være opmærksom på, at sidste faktura fra container kan komme 1-2 måneder efter at projektet er færdigt. Grunden til dette er, at administrationstiden fra offentlige kommuner er lidt længere.

 

 

 

 

FraktionEkskl. momsEnhed
Blandet affald1500,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Brændbart bygningsaffald1200,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Træ940,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Brokker (tegl, mursten, asfalt og beton)638,40 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Haveaffald716,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Gips1400,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Deponi1.744,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Deponi/fyldplads (ikke brændbart)1348,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Jord (ren jord) + analysetillæg*636,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Jord (uden analyse)589,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)
Jern/metalDagsprispr. ton (min. 1 ton)
Asbest (og alt eternit) **1.970,00 DKKpr. ton (min. 1 ton)

 


 

BETINGELSER FOR BRUG AF FORMULARE PÅ SIDEN

Do-Mo ApS er en entreprenørvirksomhed, der varetager hovedentrepriser inden for service- og byggebranchen.

BRUGERENS BENYTTELSE AF VORES PRISBEREGNER

På vores hjemmeside kan brugeren anvende vores prisberegner lige så ofte og så mange gange, som brugeren har lyst til og brug for. Som led i prisberegningen beder vi brugeren om at indtaste navn, mobiltelefonnummer og e-mailadresse i prisberegneren. Do-Mo ApS bruger udelukkende disse oplysninger i forbindelse med vores prisberegningsservice (se afsnittet ‘Brug af personlige oplysninger’). Prisberegneren leverer et prisoverslag (også kaldet en vejledende pris, en ca.-pris, et vejledende tilbud eller en overslagspris), som tilsendes brugeren pr. mail. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringspriser på opgavetypen i Danmark og tager udgangspunkt i højeste fællesnævner på landsplan. Prisoverslaget er ikke det samme som et tilbud. Et faktisk tilbud på en opgave kan kun leveres af en fagmand efter besigtigelse af opgaven.

BRUGERENS BENYTTELSE AF VORES FORMIDLINGSSERVICE

Efter brugeren har gennemført en prisberegning, ringer

Do-Mo ApS brugeren op for at tilbyde brugeren et gratis og uforpligtende møde med en fagperson. Denne fagperson er en fra Do-Mo ApS. Når Do-Mo ApS’s medarbejder ringer brugeren op, optages opkaldet. Optagelsen bruges udelukkende internt til kvalitetssikring af medarbejdere og til oplæring.

Brugeren er på ingen måde forpligtet til at sige ja til det tilbudte møde. Når brugeren siger ja til et gratis møde, forpligter brugeren sig ikke til at tage imod fagmandens tilbud, og brugeren har ret til at aflyse eller ombooke mødet på ethvert tidspunkt.

BRUG AF COOKIES

Når brugeren benytter en af Do-Mo ApS’s hjemmeside, benyttes cookies til indsamling af relevante oplysninger, som bruges i forbindelse med serviceforbedringer, statistikker og annoncering. Disse oplysninger indsamles og anvendes ved hjælp af tredjepartscookies, bl.a. via Google Analytics, Google AdWords og Facebook Ads. Når brugeren benytter en af Do-Mo ApS hjemmeside, indsamles der ingen personfølsomme eller personidentificerende oplysninger uden brugerens viden. Brugeren kan frit browse (klikke rundt på) hjemmesiden uden at afgive personlige oplysninger.

BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle indsamlede oplysninger er kun til brug for Do-Mo ApS i forbindelse med vores prisberegningsservice. De person- og kontaktoplysninger, som indtastes i prisberegneren i forbindelse med en prisberegning (også kaldet brugerdata), videregives ikke til andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der ikke er under kontrakt med Do-Mo ApS.

Vi indsamler og anvender person- og kontaktoplysninger til følgende formål:

Navn: Vi anvender brugerens navn, når vi ringer brugeren op, samt når vi sender oplysninger om brugeren til den samarbejdspartner, som der formidles kontakt til.

Postnummer: Vi anvender brugerens postnummer, når vi skal finde en samarbejdspartner i brugerens lokalområde.

Telefonnummer: Vi anvender brugerens telefonnummer, når vi ringer brugeren op for at tilbyde brugeren et møde, når vi sender brugerens kontaktoplysninger til den samarbejdspartner, som der efter brugerens ønske er formidlet kontakt til, og som led i opfølgning på forløbet.

E-mailadresse: Vi anvender brugerens e-mailadresse, når vi skal sende brugeren det ønskede prisoverslag, samt når vi sender brugeren en mødebekræftelse med oplysninger om fagmanden/firmaet.

Brugerdata gemmes med henblik på senere opfølgning på forespørgslen på vores hjemmeside, på forløbet og brugerens tilfredshed. Brugerdata gemmes til det måtte ønskes slettes. Vi gemmer brugerdata for at imødekomme opgavens varighed samt fremtidige behov og uforudsigelige forhold, som brugeren kan opleve senere hen.

Ønsker du, at vi sletter dine brugerdata, udføres dette efter personlig henvendelse, enten pr. mail til info@do-mo.dk eller telefonisk på 71 99 71 41

Logo

Ud over at levere den bedste håndværkskvalitet ønsker DO-MO en tæt og åben dialog med dig som kunde. Vi lytter først og fremmest til dine ønsker, og du får til gengæld ærlig snak om de bedste løsninger.

Følg os på Facebook


Projekter


Indragelse af loftrum på Frederiksberg

Opgaven bestod af indragelse af loftrum, hvilken betyder at vi har totalrenoveret loftrummet, til beboelse. Vi har lavet trappe fra 4. til 5. sal.

Ny Tag

Loft og tag er det sted i huset, hvor det bedst kan betale sig at efterisolere. Taget er en stor flade, og da varme søger opad, vil der ske et stort varmetab gennem et dårligt isoleret tag.

Varmetabet gennem taget er typisk 12 procent højere end varmetabet gennem ydervæggen, hvilket betyder, at det er værd at overveje en efterisolering af taget og loftet, før du går i gang med en efterisolering af ydervæggene i dit hus.